Doel van de workshop
De workshop “SAR en InSAR voor Gemeenten” biedt deelnemers inzicht in de toepassing van satellietdata voor asset beheer van wegen, gebouwen, riolering, bruggen, tunnels en andere infrastructuur.

Ingenieurs en (beleids-) adviseurs die met infrastructuur boven- en ondergronds werken, hebben tegenwoordig steeds vaker toegang tot grote data sets (‘Big Data’). Satelliet data staan op het punt om een steeds grotere impact te krijgen op de manier waarop we werken met en denken over infrastructuur. Dit stelt nieuwe eisen aan medewerkers en organisaties. Dankzij deze data zijn we in staat om betere toekomstvoorspellingen te doen over (ongrijpbare) fenomenen in onze omgeving. Het gaat daarbij steeds minder om specifieke expertise op een bepaald gebied. Het gaat steeds meer om waarschijnlijkheden, verbanden en correlaties. Het bezit van data en kennis wordt van doorslaggevende betekenis om de toekomst te voorspellen.

In deze workshop staat de betekenis van satelliet data voor de dagelijkse praktijk van asset management centraal. Hoe zijn patronen te herkennen die samenhangen met onderhoudscycli of met het falen van de infrastructuur? Hoe zijn potentiële problemen op te sporen? Hoe kunnen risico’s effectiever worden beperkt, met zo min mogelijk impact op de omgeving? Wat betekent dit voor de planning en inkoop van onderhoud?

SAR en InSAR voor gemeentes
In twee dagdelen worden de ins en outs van SAR & InSAR voor asset management behandeld, toegespitst op de specifieke cases van gemeenten. Het programma bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk, Verschillende praktijkgevallen zullen worden behandeld, met focus op de specifieke behoeften van de deelnemers.

De cursus is bedoeld voor

 • Asset managers / Omgevingsmanagers
 • Beleidsmedewerkers, en -adviseurs in infra, fundering, riolering, weg- en waterbouw
 • Civiele en Geotechnische ingenieurs
 • GIS medewerkers

Onderwerpen
Na het volgen van deze cursus kunnen deelnemers

 • De principes van radar en nieuwe satelliet technologieën toepassen voor prioritering van onderhoud
 • Radargegevens toepassen voor asset management op grote schaal
 • Oppervlaktemetingen vertalen naar asset management
 • Remote sensing toepassingen van vakgenoten benutten
 • Tools inzetten voor het begrijpen van de kwaliteit van de data
 • Radar data plaatsen in de asset management keten van de organisatie

PROGRAMMA


Ochtend

 • Satelliet data: SAR en InSAR
 • Van periodiek naar risico gestuurd onderhoud
 • Tijdreeksen en verzakkingsdynamiek voor asset beheer
 • Interactieve sessie: werken met satelliet data en herkennen van patronen in tijd en ruimte

Middag

 • Interpreteren van data en projectie op assets
 • Onderhoudsplanning: van visueel naar monitoringstechniek
 • Schade opsporen en voorspellen – case study
 • Interactieve sessie toolbox voor change detection

Meld je aan via het onderstaande contactformulier
of bel 015-8200225